Filter By

Analizatory tlenowe

Analizatory tlenowe (inaczej mierniki zawartości tlenu) służą do pomiaru zawartość tlenu O2 (PPO2) w powietrzu . Specjalny czujnik (sensor) powoduje powstanie zmiennych napięciowo sygnałów elektrycznych w zależności od stężenia O2 w powietrzu, a następnie przesyła je do pomiarowego układu elektronicznego, który zamienia sygnał elektryczny na wynik wyświetlany na monitorze. Analizatory tlenowe wykorzystywane są w nurkowaniu do pomiaru zawartości O2 w butli z mieszkanką nitroksową lub trimiksową. Pomiaru dokonuje się przed rozpoczęciem nurkowania.

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for